Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 97-101 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1
Điện thoại 0837155052
Fax 0837155985
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)