Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia HDrai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai
Điện thoại 0603506068
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)