Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 2, khu dịch vụ, lô M4C khu cung cư tầng 9, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 0313569475
Fax 0313569475
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)