Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01 đường Nguyễn Lương Bằng - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Điện thoại 03213866065
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)