Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐĂK NÔNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 05013547117
Fax 05013547118
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)