Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Km số 5 - Đại lộ Lê Nin - xóm 14 - xã Nghi Phú - thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại (038)3844528
Fax (038)3841470
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)