Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tầng 1, tòa nhà No03, đường Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02462693723
Fax 02462693703
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)