Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 01A Lý Tự Trọng, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0573842703
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)