Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tòa nhà Scetpa, số 19A Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình
Điện thoại (08) 629 669 10
Fax (08) 629 669 11
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)