Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CN Tổng Công Ty Khí Việt Nam, Công Ty TNHH Một Thành Viên, Công Ty Tư Vấn Quản Lý Dự Án Khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 101 Lê Lợi, TP Vũng Tàu
Điện thoại 0643834048; 0862925485
Fax 0643838356; 0862925484
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)