Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY CHẾ BIẾN KHÍ VŨNG TÀU
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 101 Lê lợi, Phường 6, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại 0643833622
Fax 0643838257
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)