Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Nhà máy bọc ống, đường số 2B, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại (064)3924456
Fax (064)3924455
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)