Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 74 Trần Hưng Đạo, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0949386886
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)