Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 18 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại 0439878675
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)