Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ CẢNG HẠ LƯU PTSC, 65A ĐƯỜNG 30/4 PHƯỜNG THẮNG NHẤT, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Điện thoại (064) 3515758
Fax (064) 3515759
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)