Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội
Điện thoại 0438615320
Fax 0436893383
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)