Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 5 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại 0912117911
Fax 0439332273
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)