Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333646525
Fax 0333646525
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)