Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ngõ 276 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 069551932
Fax 0437184625
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)