Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục dự trữ nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 31, Đường Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại 08083450
Fax 08083413
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)