Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 16 Lê Lợi - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543822325
Fax (084)0543823324
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)