Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu Công Nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại (0511)3959110
Fax (0511)3935960
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)