Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Lâm nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 51/A5 Nguyễn Oanh, P17, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838952791
Fax 0838950300
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)