Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 60 Lê Thị Trung - TX. Thủ Dầu Một - Bình Dương
Điện thoại 06503840622
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)