Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cp cảng Phú Hữu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 9 Đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCm
Điện thoại 0838723316
Fax 0838726499
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)