Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô N04 khu Đô thị mới Đông nam đường Trần Duy Hưng
Điện thoại 0978266696;(04)38634656
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)