Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 0947535536
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)