Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Tăng cường năng lực trong công tác lập, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản tại tỉnh Kon Tum
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 0602240558
Fax 0603913634
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)