Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực ĐăkNông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường ĐămBri, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông
Điện thoại 05012467277
Fax 05012220379
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)