Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ Số 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ
Điện thoại 0694160492
Fax 0694160492
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)