Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA ĐTXD huyện Quang Bình tình Hà Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tổ 12, phường Minh Khai , thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại 0219388828
Fax 0219388828
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)