Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 0643875385
Fax 0643875814
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)