Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Dự Án xây dựng huyện Yên Dũng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tiểu khu 4, thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang
Điện thoại 02403757979
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)