Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 37 Hai Bà Trưng - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại 0438260616
Fax 0438253718
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)