Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 21 - 23 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP.HCM
Điện thoại (08) 39402633
Fax (08) 39402633
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)