Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 135, Nguyễn văn đậu, quận Bình Thạnh
Điện thoại (08)35153412
Fax 0838417826
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)