Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM
Điện thoại 0838368735
Fax 0838369327
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)