Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án khu vực Quận 7
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 1362 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Mỹ Quận 7 TP. HCM
Điện thoại 0837850559
Fax 08 37850559
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)