Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH 1 TV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 262-264 Trần Hưng Đạo, p. Nguyễn Cư Trinh, q. 1
Điện thoại 0839200408
Fax 0839201876
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)