Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính Kế hoạch quận 8
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 4 Đường 1011 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8
Điện thoại (08)54314329
Fax (08)54314329
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)