Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 7 Đống đa, Tp. Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543834957
Fax 0543834922
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)