Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA đầu tư xây dựng.
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 52 Hiệp Hoà -Đất Đỏ - Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại 06437678345
Fax 06437678347
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)