Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Lương thực Miền Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38223639
Fax (08)38292344
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)