Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 383 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)22133033
Fax (08)39910183
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)