Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Cục Dân sự
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 65B Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vũng Tàu
Điện thoại 05425767653
Fax 05468755586
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)