Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 1061 đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái
Điện thoại 0293510430
Fax 0293852904
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)