Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 127 Đinh Tiên Hòang - Phường 3 - Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)35 101 864
Fax (08)35 101 858
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)