Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 30D Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp
Điện thoại 0838946172
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)