Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu Công nghiệp Việt Nam TNHH một thành viên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 151Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38438883
Fax (08)39312705
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)