Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ MM 18 TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP.HCM
Điện thoại (08)38662420
Fax (08)38669027
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)